@takashi_pivnyk お言葉に甘えて是非非常に近々伺いたいです。

@takashi_pivnyk お言葉に甘えて是非非常に近々伺いたいです。