Вид на материала: [пощенска картичка] Заглавие: Wa…

Вид на материала: [пощенска картичка] Заглавие: Warna. Zigeuner Описание: Циганска фамилия пред тухл pinterest.com/pin/1923178465…